Over het Bbz

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen is een kredietregeling voor gevestigde en startende ondernemers. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente in uw woonplaats.

Ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende financiële middelen om in hun bestaan te voorzien, kunnen een beroep doen op het Bbz.

Maar ook mensen die in een uitkeringssituatie zitten, kunnen een beroep doen op deze regeling. Met (financiële) ondersteuning van de gemeente kunnen zij een eigen bedrijf starten om hiermee zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.

Het Bbz:

  • voorkomt dat ondernemers in een uitkeringsituatie belanden
  • is een uitstroominstrument voor (potentiële) ondernemers met een WWB-uitkering
  • is ook een uitstroominstrument voor mensen met een WW-uitkering.

Het Bbz biedt de volgende ondersteuningsmogelijkheden voor startende, bestaande, oudere en beëindigende ondernemers:

  • uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien
  • een bedrijfskrediet
  • begeleiding bij het ondernemen

Gemeenten schakelen vaak een externe bedrijfsadviseur in voor onderzoek en advies.


Wat doet JKC?

JKC verzorgt in opdracht van gemeenten zogenaamde 'levensvatbaarheidsonderzoeken'. In een persoonlijk gesprek met een startende ondernemer vormen wij ons een beeld van de privésituatie, het bedrijfsidee, het commerciëel plan, het financiëel plan en beoordelen we de ondernemerscapaciteiten. Tevens onderzoeken we of de ondernemer in staat is om te kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van een bedrijfskrediet en of hij of zij na kredietverstrekking voldoende bedrijfsinkomsten genereert om zelfstandig te kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Bij een gevestigde of oudere ondernemer die tijdelijk in financiele problemen verkeert, analyseren en beoordelen wij de oorzaak van de huidige problemen, de privésituatie van de ondernemer, zijn of haar achtergrond en ondernemerscapaciteiten, het doorstartplan en de levensvatbaarheid van het bedrijf. In het adviesrapport nemen we mogelijkheden tot schuldsanering of herinrichting van de onderneming standaard mee in de beoordeling van levensvatbaarheid. Onze rapportages en adviezen sluiten optimaal aan op de huidige wet- en regelgeving.

DIENSTEN

Bent u op zoek naar een interim marketeer voor het ontwikkelen van productproposities, het verzorgen van marktanalyses of het verbeteren van uw concurrentiepositie?

Lees verder..